+48 632 170 021 info@ferberg.pl

Dbamy o Twoją prywatność

Przechowujemy i/lub uzyskujemy dostęp do informacji na urządzeniu, takich jak unikalne identyfikatory w plikach cookie, w celu przetwarzania danych osobowych. Klikając poniższy przycisk, użytkownik aakceptuje niniejsze warunki.

Przetwarzamy dane w celu zapewnienia:

Wykorzystanie dokładnych danych geolokalizacyjnych. Aktywne skanowanie charakterystyk urządzenia w celu identyfikacji. Przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji na urządzeniu. Spersonalizowanie reklamy i treści, pomiar reklam i treści, opinie odbiorców, rozwój produktu.

Polityka prywatności

Definicje

My/Administrator: FEROPORTO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała (43-300) przy ul. Gazownicza 5, pod numerem KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@ferberg.pl, tel: + 48 539 629 661

Dane osobowe/Dane: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie oraz innych podobnych technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej lub więcej usług lub funkcji dostępnych na Stronie.

W związku z korzystaniem z naszych Stron internetowych zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady i cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

Lista serwisów FEROPORTO Sp. z o.o.

  • ferberg.pl

W jakim celu przetwarzanesą Twoje dane?

Twoje Dane (takie, jak adres e-mail, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są przetwarzane w następujących celach:

· w celu świadczenia usług elektronicznych w ramach udostępniana Państwu treści zgromadzonych na Stronie;

· w celach analitycznych i statystycznych, aby analizować aktywność i preferencje Użytkowników, w celu ulepszenia stosowanych funkcji i świadczonych usług;

· dla naszych i innych celów marketingowych, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

Formularze kontaktowe

Korzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Brak ich zapewnienia skutkuje niemożliwością poradzenia sobie. Podanie innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

· w celu udzielenia odpowiedzi, załatwienia Twojej sprawy oraz w celu realizacji usługi formularza kontaktowego świadczonej drogą elektroniczną;

· w celach analitycznych i statystycznych, do prowadzenia statystyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony, w tym w celu udoskonalenia jego funkcjonalności;

· w celach marketingowych, jeżeli odpowiedź będzie obejmować wysyłanie informacji marketingowych o wybranych przez Ciebie produktach lub usługach.

Marketing

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu prowadzenia działań marketingowych, które mogą polegać na:

· wyświetlaniu Ci treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);

· wyświetlaniu Ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);

· wysyłanie powiadomień e-mail o ciekawych ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa mailowa „Notyfikator”);

· kierowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych, w tym komunikatorów dostępnych w mediach społecznościowych, opisu ofert z Serwisu, spełniających wybrane przez Ciebie kryteria;

· prowadzeniu innych działań powiązanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Reklama Kontekstowa

Reklama Kontekstowa to reklama, która  nie dopasowuje się do preferencji Użytkownika. W takim przypadku Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych, w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów.

Newsletter z ofertami

Usługę „Newsletter z ofertami” świadczymy w formie newslettera osobom, które podały swój adres e-mail lub. Podanie danych określonych przy zapisie na ” Zapisz się do newslettera” (adres e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki „Zapisz się do newslettera”. Dane osobowe są przetwarzane:

· w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera z ofertami” – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);

· w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR), polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników aktywność użytkowników na Stronie, portalach społecznościowych lub komunikatorach internetowych w celu ulepszenia wykorzystywanych funkcji;

· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Pliki cookies oraz podobne technologie

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące plików cookies odnoszą się również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Stronie.

Pliki cookies „Serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim do wyświetlania treści oraz ulepszania jakości naszych usług. Dlatego wraz z podmiotami świadczącymi nam usługi analityczne i statystyczne korzystamy z plików cookies w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji już przechowywanych na Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

· pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

· uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług, wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

· pliki cookies służące do celów bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania oszustw związanych z uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

· sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

· trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu , na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

· pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, z uwględnieniem plików cookies:

– Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących działania Strony Internetowej ).

Termin przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Generalnie dane są przetwarzane przez czas realizacji usługi lub zamówienia, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po za tym okresem tylko wtedy i w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do: dostępu i żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na Stronie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

· w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

· z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes (w tym profilowanie).

Odbiorcy danych

W związku z realizacją naszych usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane organizacjom zewnętrznym, w tym przede wszystkim dostawcom odpowiedzialnym za systemy informatyczne służące do świadczenia usług, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, dostawcy usług księgowych, kurierzy (w związku z realizacją zamówień), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

Jeżeli wyrazisz zgodę lub zamówisz określone usługi dostępne na Stronie, Twoje dane mogą zostać udostępnione również innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom lub osobom trzecim żądającym takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób bezpieczny, zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Dbamy o to, aby wszystkie operacje dotyczące danych osobowych były rejestrowane i wykonywane wyłącznie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby nasi podwykonawcy i inni  współpracownicy zapewnili zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: info@ferberg.pl lub pisemnie na adres: 5 Gazownicza street, 43-300 Bielsko-Biała, Poland. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail info@ferberg.pl w sprawie wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na stale weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01 maja 2023 r.